برچسب: ورق های آکریلیک

خواص ورق های آکریلیک
خواص ورق های آکریلیک

 ورق های آکریلیک این پلیمر شفاف نسبت به اشعه ماوراء بنفش (UV) ، رطوبت ، و اثرات مضر خورشید و دیگر اثرهای مخرب محیطی از دیگر پلاستیک های شفاف مقاوم تر است چگالی کم ، شکل پذیری آسان ، دقت نوری بسیاربالا حتی در بخش های انحنا یافته و دوام…