سقف استخر

سقف استخر

سقف استخر معمولا با پوشش سقف پلی کربنات ، ورق آکریلیک و ورق طلق تخت و با استفاده از نبشی های آلومینیوم یا آهن انجام میشود که برخلاف شیشه امکان شکسته شدن و آسیب رسانی آن وجود ندارد ضمنا نور گیری مناسبی نیز دارد. عایق صدردصد در مقابل باران و اثرات جوی

داشتن یک استخر در منزل مسکونی یا ویلا و باغ می تواند زیبایی خاصی ایجاد کند شما می توانید با پوشش متحرک و ثابت از این محیط  برای تمامی روزهای سال استفاده کنید